H5-Dooring, làm cho trang dễ dàng hơn!
Chế độ kết xuất kép
Bố cục miễn phí &Bố cục lưới thông minh để làm cho việc xây dựng trang hiệu quả hơn
Nguyên liệu thành phần phong phú
Tích hợp 50+ thành phần thường được sử dụng trong ngành, đáp ứng hầu hết các kịch bản xây dựng và hỗ trợ phát triển thứ cấp
Khả năng AI + mã
Nó hỗ trợ AI tạo nội dung chuyên nghiệp và hỗ trợ tạo mã WEB
Thành phần hóa + mô hình cấp phép hiệu quả về chi phí
Phát triển dựa trên thành phần, dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào, giấy phép một lần, sử dụng vĩnh viễn
Nocode/WEP Smart visual document editor